Faktorkan:, 7x\xb3 + 21x\xb2 = 0, hint: keluarin 7x\xb2

5 sec read


Faktorkan:
7x³ + 21x² = 0

hint: keluarin 7x²

7x³ + 21x² = 0

7x² dikeluarkan, sehingga

7x²((7x³÷7x²) + (21x²÷7x²)) = 0

7x² (((7÷7)(x³⁻²)) + ((21÷7)(x²⁻²))) = 0

7x² ((1x¹) + (3x⁰))

 \pink {\sf7x^2 (x + 3)}

-NasNas


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.