Education

Ano Ang mga dahilan ng pagdayo sa ibang lugar

Ano Ang mga dahilan ng pagdayo sa ibang lugar​   Answer: Mga dahilan ng pagdayo sa ibang lugar Maaaring sa ibang bansa nila nakukuha...
Prowellness
17 sec read

Eto pa po pls paanswer bigyan ko ng acc,…

Eto pa po pls paanswer bigyan ko ng accdapat tama nonsens report or hindibibigyan nang acc​   Answer: okk no need sa acc mo...
Prowellness
5 sec read

2. Bob is three times as old as Aida.…

2. Bob is three times as old as Aida. The sum of their ages is 44. How old is each now?   Answer: Bob...
Prowellness
6 sec read

What happens to the speed of sound when the…

What happens to the speed of sound when the temperature goes higher?   Answer: travel faster Explanation: because they are propelled by collisions between...
Prowellness
5 sec read

ang pinaka masayang alaala ng aking pagkabata ay noong?______________________________________________________________________________________

ang pinaka masayang alaala ng aking pagkabata ay noong?______________________________________________________________________________________​   Ang pinaka masayang alaala ng aking pagkabata ay noong dumating ang aking amang galing...
Prowellness
15 sec read

What is x in this equation: 4x + 10…

What is x in this equation: 4x + 10 = 42 w/solution pleaseee​   Answer: yung x po jan ay variable po Step-by-step explanation:...
Prowellness
10 sec read

50 pts , answer plssssssss, u”Ill brainliest the best…

50 pts answer plssssssssIll brainliest the best answer.​   Answer:
Prowellness
1 sec read

Mia spilled water on the floor

Mia spilled water on the floor​   Answer: it got wet Explanation: brainlest me thank you and welcome
Prowellness
3 sec read

AL Panuto: llagay ang wastong pitch name a sota…

AL Panuto: llagay ang wastong pitch name a sota syllable sa tapat so-fa syllable pitch name​   Answer:What is the so fa syllable for...
Prowellness
11 sec read