Education

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Sino si Heneral Tomoyuki Yamashita?

Sino si Heneral Tomoyuki Yamashita?   Answer: yung may ari ng Yamashita treusure
Prowellness
2 sec read

Fill in the blanks.Read the sentences and fill in…

Fill in the blanks.Read the sentences and fill in the missing word. Direct variation k=x-y constant Inverse Variation Jointly y=k-z Combined variation 1. ______occurs...
Prowellness
28 sec read

Classification of clear soup and thick soup

Classification of clear soup and thick soup​   Answer: Thick Soups: Bisque Clear Soups: Bouillon Explanation: Clear soups include consommé, bouillon and broth. Thick...
Prowellness
5 sec read

, , 1. Tungkol saan ang binasa mong kuwento?…

1. Tungkol saan ang binasa mong kuwento? 2. Kung ikaw ang magbibigay ng pamagat, anong pamagat ang akma sa iyong binasang kuwento? 3. Naibigan...
Prowellness
25 sec read

Ang makalumang Sistema Ng pagsusukat na ginagamit noon., A.…

Ang makalumang Sistema Ng pagsusukat na ginagamit noon. A. Sistemang LokalB. Sistemang Ingles C. Sistemang metricD. Wala sa nabanggit​   Answer: B. Sistemang Ingles...
Prowellness
6 sec read

What is the Energy Transformation takes place in an…

What is the Energy Transformation takes place in an atom. please I need the answer now​   Answer: Energy transformation, also known as energy...
Prowellness
12 sec read