Dketahul volume tabung 2.156 om a tngg tatung 14 o Tentukan: jar-jari tabung Juas permukaan tabung Jawaban:

11 sec read


Dketahul volume tabung 2.156 om a tngg tatung 14 o Tentukan: jar-jari tabung Juas permukaan tabung Jawaban:​

Jawaban:

Langkah pertama mencari jari2

V=22/7×r2×t

2156=22/7×r2×14

2156=44×r2

R2=2156/44

R=(49)

R=7

Langkah kedua mencari lp(luas permukaan)

Lp= 2×22/7 (r+t)

Lp 2×22/7 (7+14)

Lp= 44×21

Lp= 924 cm

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Semoga membantu jadi kan yg terbaik dan follow aku yah


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.