Diketahui suku banyak f(x)=x2075+2×2074-3x\xb3-5x-18. tentukan nilai suku banyak untuk x=2

5 sec read


Diketahui suku banyak f(x)=x⁵+2x⁴-3x³-5x-18. tentukan nilai suku banyak untuk x=2​

Semoga membantu ya

Mohon maaf kalo ada kesalahan


7c331c95757edf778477fa972cc5318e

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.