Diketahui deret aritmatika 20135 + (20133) + (20131) +2026. Berapakahan jumlah 10 suku pertama barisan tersebut

7 sec read


Diketahui deret aritmatika –5 + (–3) + (–1) +…. Berapakahan jumlah 10 suku pertama barisan tersebut​

a = – 5

b = ( – 3 ) – ( – 5 ) = 2

Un = a + ( n – 1 )

U10 = ( – 5 ) + 9 ( 2 ) = – 5 + 18 = 13

Sn = n / 2 ( a + Un )

S10 = 10/2 ( – 5 + 13 )

= 5 ( 8 )

= 40

Sehingga diperoleh jumlah 10 suku pertama barisan tsb adalah 40


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.