Dik :, t= 40cm , r= 21cm , dit :, luas permukaan kerucut , jawab ; ?, jawab ya plis

8 sec read


Dik :


t= 40cm
r= 21cm

dit :
luas permukaan kerucut

jawab ; ?

jawab ya plis​

Jawab:

4026 cm2

Rumus luas permukaan kerucut =

L =  π x r x r + π x r x s = ( 22/7 x 21 x 21 ) + ( 22/7 x 21 x 40 )

  = ( 22 x 3 x 21 ) + ( 22 x 3 x 40 ) = 1386 + 2640 = 4026 cm2

Maaf kalau salah


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.