di ketahui jari2 sisi alas kerucut adalah 7cm jika tinggi kerucut adalah 6cm berapa volume kerucut tersebut.

6 sec read


di ketahui jari2 sisi alas kerucut adalah 7cm jika tinggi kerucut adalah 6cm berapa volume kerucut tersebut. ​

Penyelesaian :

V = 1/3 × πr² × t

V = 1/3 × 22/7 × 7² × 6

V = 1/3 × 22/7 × 49 × 6

V = 1/3 × 22 × 7 × 6

V = 1/3 × 154 × 6

V = 154 × 2

V = 308 cm³


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.