dayu belajar kelompok mulai pukul 08.30 ia belajar kelompok selama 1jam 45 menit pukul beerapa ia selesai belajar kelompok

8 sec read


dayu belajar kelompok mulai pukul 08.30 ia belajar kelompok selama 1jam 45 menit pukul beerapa ia selesai belajar kelompok​

✘ Diketahui:

Mulai = 08.30

Lama = 1 jam, 45 menit

--------------

✘ Ditanya:

Selesai?

--------------

✘ Jawab:

Selesai = Mulai + Lama

             = 08.30 + 01.45

             = 09.30

             = 09.30 + 00.45

             = 09.75

             = 09.75 – 60

             = 09.15 + 01.00

             = 10.15

--------------

✘ Jadi, Dayu akan selesai belajar kelompok pada pukul 10.15


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.