Classify to what industry the following person belongs. Write your, answer below the choices box, 25cf George Tapan 25cf John K. Chua 25cf Lino Brocka 25cf Mike de Leon 25cf Ishmael Bernal 25cf Peque Gallaga 25cf Laurice Guillen 25cf Marilou Diaz-Abaya 25cf Maryo J. Delos Reyes 25cf Brillante Mendoza 25cf Kenneth Cobonpue 25cf Monique Lhuillier 25cf Josie Natori 25cf Rajo Laurel 25cf Lulu Tan Gan 25cf Dita Sandico-Ong, PHOTOGRAPHY, ANIMATION , FILM , PRODUCTION & INDUSTRIAL, DESIGN

14 sec read


Classify to what industry the following person belongs. Write your


answer below the choices box

● George Tapan ● John K. Chua ● Lino Brocka ● Mike de Leon ● Ishmael Bernal ● Peque Gallaga ● Laurice Guillen ● Marilou Diaz-Abaya ● Maryo J. Delos Reyes ● Brillante Mendoza ● Kenneth Cobonpue ● Monique Lhuillier ● Josie Natori ● Rajo Laurel ● Lulu Tan Gan ● Dita Sandico-Ong

PHOTOGRAPHY
ANIMATION
FILM
PRODUCTION & INDUSTRIAL
DESIGN​

Answer:

PHOTOGRAPHY George Tapan ●

ANIMATION

FILM

PRODUCTION & INDUSTRIAL

DESIGN


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.