c. Pagbibigay. Magbigay ng lima (5) na napapansin o nakikita mo na ginagawa ng mga tao na maituturing na paglabag sa paggalang ng buhay. 11. 12. 13. 14. 15.

7 sec read


c. Pagbibigay. Magbigay ng lima (5) na napapansin o nakikita mo na ginagawa ng mga tao na maituturing na paglabag sa paggalang ng buhay. 11. 12. 13. 14. 15.​

8134c5a66792e05ee0361be4ff7a3650

Answer:

Pagnanakaw, Pangbabastos, Pagsisinungaling, Pagbibintang at kasakiman. Sana nakatulong hehe

Explanation:


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.