Buatlah kalimat aktif&pasif dalam 4 bentuk tenses seperti yg telah dicontohkan., 1. A thief steals my wallet, 2. We visit our grandparents., tolong jawab yah kak:))

47 sec read


Buatlah kalimat aktif&pasif dalam 4 bentuk tenses seperti yg telah dicontohkan.


1. A thief steals my wallet

2. We visit our grandparents.

tolong jawab yah kak:))​

Jawaban:

Active:

 • Present simple

1. A thief steals my wallet

 • Past simple

1. A thief stole my wallet

 • Present continuous

1. A thief is stealing my wallet

 • Future simple

1. A thief will steal my wallet

Passive:

 • Présent simple

1. My wallet is stolen by the thief

 • Past simple

1. My wallet was stolen by the thief

 • Present continuous

1. My wallet is being stolen by the thief

 • Future simple

1. My wallet will be stolen by the thief

————–

Active:

 • Présent simple

2. We visit our grandparents

 • Past simple

2. We visited our grandparents

 • Présent Continuous

2. We are visiting our grandparents

 • Future simple

2. We will visit our grandparents

Passive:

 • Present simple

2. our grandparents are visited by us

 • Past simple

2. our grandparents were visited by us

 • Present continuous

2. our grandparents are being visited by us

 • Future simple

2. our grandparents will be visited by us

Penjelasan:

Rumus – rumus

Active:

 • Présent simple:

Subjek + Verb 1 /s/es + Object

 • Past simple:

Subjek + Verb 2 + Object

 • Présent Continuous

Subjek + be (is,am,are) + Verb 1 ing + Object

 • Future simple

Subjek + will + Verb 1 + Object

——–

Passive:

 • Present simple

Object + be (is,am, are) + Verb 3 + by + Subject

 • Past simple

Object + be (was,were) + Verb 3 + by + Subject

 • Present continuous

Object + be (is,am, are) + being + Verb 3 + by + Subject

 • Future simple

Object + will be + Verb 3 + by + Subject

.

Note: 4 tenses yg digunakan adalah present simple, past simple, présent continuous, dan future tense.

 \: \:


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.