Bisa minta tolong gak?, Pakai cara yaa

17 sec read


Bisa minta tolong gak?, Pakai cara yaa

650dd7a80b17cbaaab88890614def595
7e84051d427f6c71d62d69a2be699c93
9f57da239ee02fb401259eb29805dafc

Jawaban:

A. t = 13 cm

L = 52 cm²

a = ?

= 2 × L ÷ t

= 2 × 52 ÷ 13

= 8

B. a = 25 cm

L = 125 cm²

t = ?

= 2 × L ÷ a

= 2 × 125 ÷ 25

= 10

C. t = 18 cm

L = 234 cm²

a = ?

= 2 × L ÷ t

= 2 × 234 ÷ 18

= 26

A. a = 14 cm

t = 12 cm

L = a × t ÷ 2

L = 14 × 12 ÷ 2

L = 84 cm²

B. a = 24 cm

t = 17 cm

L = a × t ÷ 2

L = 24 × 17 ÷ 2

L = 204 cm²

C. a = 28 cm

t = 15 cm

L = a × t ÷ 2

L = 28 × 15 ÷ 2

L = 210 cm²

D. a = 6 cm

t = 10 cm

L = a × t ÷ 2

L = 6 × 10 ÷ 2

L = 30 cm²

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Semoga bermanfaat dan jadikan jawaban tercerdas ya...


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.