Bangun ruang kerucut, tolong yaa

12 sec read


Bangun ruang kerucut
tolong yaa​

523737a00137bdb52009b67807c6099a

Jawab:

kerucut

d = 10 cm

r = 5 cm

s= 13

t²= s²- r² = 13²- 5² = 144

t = 12

a. luas selimut =  π r s
Lsel = 3,14 x 5x 13
Lsel = 204,1 cm²

b. luas kerucut =  luas alas + luas selimut

luas kerucut = πr²+  π r s
luas kerucut = πr(r + s)
luas kerucut = 3,14 x 5 ( 5 + 13)
luas kerucut = 15,7 (18)
luas kerucut = 282,6 cm²

c. volume = 1/3 .  πr²t
V = 1/3 x 3,14 x 5² x 12
V = 314  cm³


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.