Balikan Napag-aralan na natin ang tungkol sa mga barayti ng wika at isa na rito ang rejister o rehistro. Ngayon ay pumili ka ng sampung salita at gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Ang mga salita ay kabilang sa rehistro ng wika sa pagluluto. Isulat sa ibaba ang nabuong mga pangungusap. ligisin oven toaster blender steamer mantikaan asnan takpan magsinampalukan magpakulo ibabad spaghetti tadtarin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14 sec read


Balikan Napag-aralan na natin ang tungkol sa mga barayti ng wika at isa na rito ang rejister o rehistro. Ngayon ay pumili ka ng sampung salita at gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Ang mga salita ay kabilang sa rehistro ng wika sa pagluluto. Isulat sa ibaba ang nabuong mga pangungusap. ligisin oven toaster blender steamer mantikaan asnan takpan magsinampalukan magpakulo ibabad spaghetti tadtarin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.​

ha nakakalito naman question po


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.