Bakit mahalaga ang Renaissance sa kasalukuyan?

13 sec read


Bakit mahalaga ang Renaissance sa kasalukuyan? ​

Answer:

Nagdala ng muling pagsilang o “rebirth” at paglawak ng kultura ang Renaissance. Naisama na ang mga taong hindi bahagi ng mga elitista at hinubog ang lipunan sa makatao at makatotohanang pananaw ng buhay. Kung wala ang Renaissance, baka hindi natin mapangalagaan at mapahalagahan ang Sining kagaya ng ginagawa natin ngayon.

Explanation:

sana makatulong


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.