===================, , ===================, Bagaimana media tekan dapat memengaruhi besarnya tekanan zat padat, ===================, Not : jwb asal dapat warn 50

8 sec read


===================


\mathfrak\color{blue}{  \mathfrak\color{red}{Tugas: \mathfrak\color{green}{   }}}
===================
Bagaimana media tekan dapat memengaruhi besarnya tekanan zat padat
===================
Not : jwb asal dapat warn 50​

Jawaban:

Dengan Media Sentuh atau Meraba karena semakin banyak tekanan yang dihasilkan atau semakin banyak tekanan yang diberikan maka akan semakin Besar tekanan Zat Padatnya


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.