Ayah adalah seorang karyawan swasta. Setiap bulan Ayah digaji Rp. 8.000.000,00. Jika gaji Ayah dikenakan PPh 5% perbulan. Maka besar PPh yang harus dibayarkan tiap bulan adalah 2026, A. Rp. 400.000,00 , B. Rp. 450.000,00 , C. Rp. 500.000,00 , D. Rp. 600.000,00

12 sec read


Ayah adalah seorang karyawan swasta. Setiap bulan Ayah digaji Rp. 8.000.000,00. Jika gaji Ayah dikenakan PPh 5% perbulan. Maka besar PPh yang harus dibayarkan tiap bulan adalah …


A. Rp. 400.000,00
B. Rp. 450.000,00
C. Rp. 500.000,00
D. Rp. 600.000,00​

Jawaban:

gaji: Rp. 8.000.000

PPh : 5%

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Rp.8.000.000 x 5% = Rp.400.000

jadi PPh yang harus di bayar tiap bulan adl Rp.400.000.

jawaban= A.Rp.400.000,00


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.