Arts arts arts arts arts arts

11 sec read


Arts arts arts arts arts arts ​

2ffc6ccf2661e6db2ed9299ad3bc6207

Answer:

1.C.BANAUE RICE TERRACES

2.E.MARIA CRISTINA FALLS

3.D.BOHOL CHOCOLATE HILLS

4.PAOAY CHURCH

5.PALAWAN UNDERGROUND RIVER

6.MIAG-AO CHURCH IN ILOILO

7.E.TOROGAN IN MARANAO

8.B.CALLAO CAVES IN CAGAYAN

9.D.OLD HOUSES IN VIGGAN

10.C.LANDSCAPE IN BATANES

Explanation:

CORRECT IF WRONG

BRAINLEST AT LIKES THANKS


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.