Apabila larutan garam MI 0,01 m mempunyai pH = 5, harga Kb MOH sebesar …

9 sec read


Apabila larutan garam MI 0,01 m mempunyai pH = 5, harga Kb MOH sebesar …​

Jawaban:

Hidrolisis Parsial

Ditanya Kb, maka menggunakan rumus

H+ = √(Kw/Kb x Mg x val)

H+² = Kw/Kb x Mg x val

10^-5² = 10^-14/Kb x 0,01 M x 1

10^-10 = 10^-16/K

Kb = 10^-6


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.