Apa saja bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Jawab:

9 sec read


Apa saja bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Jawab:​

Jawaban:

Keberagaman Agama. Perlu diketahui, Indonesia termasuk negara beragama.

Adat Istiadat. Keberagaman masyarakat di Indonesia membentuk adat istiadat.

Keberagaman Suku.

Kebudayaan atau Budaya.

Keberagaman Ras.

Golongan atau Kelompok Etnis.

Keberagaman Kepentingan.

Keberagaman Kepercayaan.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.