Apa maksud dari, whatch you thought for they become words, whatch you words for they become you action , whatch you action for they become you characters , watch you characters for they become you habits, watch you habits for they become you destiny

16 sec read


Apa maksud dari


whatch you thought for they become words
whatch you words for they become you action
whatch you action for they become you characters
watch you characters for they become you habits
watch you habits for they become you destiny​

Jawaban:

perhatikan Anda berpikir karena mereka menjadi kata-kata

jaga kata-katamu karena itu akan menjadi tindakanmu

apa yang Anda lakukan karena mereka menjadi karakter Anda?

perhatikan karaktermu karena mereka menjadi kebiasaanmu

perhatikan kebiasaanmu

Penjelasan:

itu artinya maaf kalo salah


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.