anong batas ang nagsasaad ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga amerikano sa likas na yaman ng ating bansa?

13 sec read


anong batas ang nagsasaad ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga amerikano sa likas na yaman ng ating bansa?​

Answer:

Bell Trade Act i think

Explanation:

“Parity rights” granting U.S. citizens and corporations rights to Philippine natural resources equal to (in parity with) those of Philippine citizens, contrary to Article XIII in the 1935 Philippine Constitution, necessitating a constitutional amendment.3


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.