Ang susumusunod ay nagsasaad ng tungkol sa pambansang pamahalaan maliban sa ______. A. Ang pamahalaan ang nagpapatupad ng batas at programa para sa nasasakupan at sa mga mamamayan., B. Ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ng PIlipinas ay ay Pangulo o Presidente., C. Ang pamahalaan ng ating bansa ay may apat na sangay., D. Hindi matatawag na isang bansa ang isang lugar kung wala itong pamahalaan.

16 sec read


Ang susumusunod ay nagsasaad ng tungkol sa pambansang pamahalaan maliban sa ______. A. Ang pamahalaan ang nagpapatupad ng batas at programa para sa nasasakupan at sa mga mamamayan.


B. Ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ng PIlipinas ay ay Pangulo o Presidente.
C. Ang pamahalaan ng ating bansa ay may apat na sangay.
D. Hindi matatawag na isang bansa ang isang lugar kung wala itong pamahalaan.

Answer:

C

Explanation:

Tatlo lamang ang sangay sa bansang pilipinas


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.