Ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas ay pinamumunuan ng______., A. Pangulo, B. Senador, C. Alkalde, D. Kapitan

13 sec read


Ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas ay pinamumunuan ng______.


A. Pangulo
B. Senador
C. Alkalde
D. Kapitan

Answer:

A

Explanation:

Ka-TM, pwede ka pang humabol manuyo sa araw ng mga puso! Para may pang-chàt online, humiram ng 15MB, valid for 1 day. I-text na ang MBSOS sa 3733 o i-dial ang *143# at piliin ang UTANG. Ang MBSOS ay P6 lang at kokolektahin ito sa susunod na reload.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.