Ang a. Ano ang tatlong pinagpapipilian sa iyo ng awit bilang mag-aaral matapat na sagot mo rito? b. Ano ang iyong naramdaman sa naging sagot mo sa tanong? Ipaliwanag. c. Kung estudyante ang pinili mo, ano ang ipinakikita mo rito na iyong pinahahalagahan? Bakit? d. Paano naman kung istambay o estudyambay ang pinili mo dahil ito talaga ang matapat mong sagot? Ano ang ipinakikita mo rito na iyong pinahahalagahan? Ikinagagalak mo ba ang natuklasan mong ito sa iyong sarili? Sa anong dahilan? e. Bilang mag-aaral na may konsiyensiyang nakababatay sa Likas na Batas Moral, alin ka ba dapat sa tatlong nabanggit? Pangatwiranan, 1. Ano ang nahuhubog (form) sa iyong sarili, kung paulit-ulit mong ginagawa ang kilos na nagpapahalaga sa iyong pag-aaral? g. Kapag nahubog mo na sa iyong sarili ang birtud sa pinahahalagahan mong pag-aaral, ano ang magandang maidudulot nito sa iyo? h. Samakatuwid, ano ang pagkakaugnay ng pagpapahalaga at birtud para sa iyo? Ipaliwanag, pa help po plsss need ko Lang

36 sec read


Ang a. Ano ang tatlong pinagpapipilian sa iyo ng awit bilang mag-aaral matapat na sagot mo rito? b. Ano ang iyong naramdaman sa naging sagot mo sa tanong? Ipaliwanag. c. Kung estudyante ang pinili mo, ano ang ipinakikita mo rito na iyong pinahahalagahan? Bakit? d. Paano naman kung istambay o estudyambay ang pinili mo dahil ito talaga ang matapat mong sagot? Ano ang ipinakikita mo rito na iyong pinahahalagahan? Ikinagagalak mo ba ang natuklasan mong ito sa iyong sarili? Sa anong dahilan? e. Bilang mag-aaral na may konsiyensiyang nakababatay sa Likas na Batas Moral, alin ka ba dapat sa tatlong nabanggit? Pangatwiranan, 1. Ano ang nahuhubog (form) sa iyong sarili, kung paulit-ulit mong ginagawa ang kilos na nagpapahalaga sa iyong pag-aaral? g. Kapag nahubog mo na sa iyong sarili ang birtud sa pinahahalagahan mong pag-aaral, ano ang magandang maidudulot nito sa iyo? h. Samakatuwid, ano ang pagkakaugnay ng pagpapahalaga at birtud para sa iyo? Ipaliwanag


pa help po plsss need ko Lang​

Answer:

E. Bilang mag-aaral na may konsiyensiyang nakababatay


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.