Ada seorang bayi yang lahir pada tanggal 7 Juli 2021 ini adalah contoh?, a.qada, b.qadar, c.nasib, d.takdir

4 sec read


Ada seorang bayi yang lahir pada tanggal 7 Juli 2021 ini adalah contoh?


a.qada
b.qadar
c.nasi
d.takdir​

Jawaban:

D takdir

Penjelasan:

semoga bermanfaat


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.