“abah arham heur melak kacapiring di buruan imahna, kecap kacapiring”, dina kalimah di luhur kaasup kana kecap, a. kant\xe9tan rakitan anggang, b. kant\xe9tan rakitan dalit, c. kecap raj\xe9kan , d. kecap dasar

15 sec read


“abah arham heur melak kacapiring di buruan imahna


kecap kacapiring”
dina kalimah di luhur kaasup kana kecap
a. kantétan rakitan anggang
b. kantétan rakitan dalit
c. kecap rajékan
d. kecap dasar​

Jawaban:

B.Kecap Rakitan dalit

Penjelasan:

Rakitan dalit Nyaeta kecap kantetan anu patalina unsur-unsur geus awor pisan nepi ka bener bener mangrupa hiji kecap ny boga Harti mandiri nu beda Harti ti unsur unsurna. Conto :

  • Panonpoe
  • Kacapiring
  • Hejo tihang
  • Amis Budi
  • Gede Hulu

Jeung Saterusna


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.