A. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. 1. Alin-alin sa mga awiting bayan ng Kabisayaan ang nasabayan mo? Ano-anong awiting-bayan naman ang ipinagkakapuri mo mula sa sarili mong bayan o rehiyon? 2. Sa ano-anong pagkakataon ninyo inaawit o itinatanghal ang mga ito? 3. Nasubukan mo na bang sumabay sa isang awiting-bayan? Anong damdamin ang naidulot nito sa iyo at sa mga tagapakinig? 4. Ano-anong bahagi ng kultura ng Kabisayaan ang masasalamin sa awiting 201cLawiswis Kawayan”? sa mga awiting 201cDandansoy” at “Ay Kalisud”? sa oyaying “Ili-Ili, Tulog Anay”? sa masiglang awiting “Si Pilemon”? 5. Nakarinig ka na ba ng isang nakatatandang nagsabi ng isang bulong? Kailan niya isinagawa ang bulong? 6. Anong bulong ang kilala at ginagamit pa rin sa inyong lugar magpahanggang ngayon? 7. Ano-anong bagay ang masasalamin sa ating mga katutubong awitin at mga bulong? 8. Bakit kailangang panatilihin at palaganapin ang ating mga katutubong panitikan tulad ng mga awiting-bayan at bulong maging sa kasalukuyang henerasyon?

33 sec read


A. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. 1. Alin-alin sa mga awiting bayan ng Kabisayaan ang nasabayan mo? Ano-anong awiting-bayan naman ang ipinagkakapuri mo mula sa sarili mong bayan o rehiyon? 2. Sa ano-anong pagkakataon ninyo inaawit o itinatanghal ang mga ito? 3. Nasubukan mo na bang sumabay sa isang awiting-bayan? Anong damdamin ang naidulot nito sa iyo at sa mga tagapakinig? 4. Ano-anong bahagi ng kultura ng Kabisayaan ang masasalamin sa awiting “Lawiswis Kawayan”? sa mga awiting “Dandansoy” at “Ay Kalisud”? sa oyaying “Ili-Ili, Tulog Anay”? sa masiglang awiting “Si Pilemon”? 5. Nakarinig ka na ba ng isang nakatatandang nagsabi ng isang bulong? Kailan niya isinagawa ang bulong? 6. Anong bulong ang kilala at ginagamit pa rin sa inyong lugar magpahanggang ngayon? 7. Ano-anong bagay ang masasalamin sa ating mga katutubong awitin at mga bulong? 8. Bakit kailangang panatilihin at palaganapin ang ating mga katutubong panitikan tulad ng mga awiting-bayan at bulong maging sa kasalukuyang henerasyon?​

1.di ko main tin dihan

2.diko alam yan

3.

4.

5.?

6.

7.

8.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.