A. Isa-isahin ang mga hakbang sa pag-aalis ng mantsa na chewing gum. 1. 2. B. Paraan sa pag-alis ng tagulamin o amag sa damit. 3. 4. 5. C. Magbigay ng paraan para maalis ang pintura sa damit 6. 7. 00: D. Ibigay ang paraan sa pagtanggal ng mantika o langis sa mga damit 9. 10.

10 sec read


A. Isa-isahin ang mga hakbang sa pag-aalis ng mantsa na chewing gum. 1. 2. B. Paraan sa pag-alis ng tagulamin o amag sa damit. 3. 4. 5. C. Magbigay ng paraan para maalis ang pintura sa damit 6. 7. 00: D. Ibigay ang paraan sa pagtanggal ng mantika o langis sa mga damit 9. 10.​

1000 and 23 ang sagot

Explanation:

500 + 500 = 1000 + 23 =1023


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.