7. Yoga adalah warga dari suku Jawa yang tinggal di Sumatra. Sikap yang seharusnya dilakukan Yoga adalah …. HOTS a. tetap menjaga tradisi Jawa b. melupakan adat suku bangsanya c. membanggakan suku bangsanya d. malu dengan asal usulnya

9 sec read


7. Yoga adalah warga dari suku Jawa yang tinggal di Sumatra. Sikap yang seharusnya dilakukan Yoga adalah …. HOTS a. tetap menjaga tradisi Jawa b. melupakan adat suku bangsanya c. membanggakan suku bangsanya d. malu dengan asal usulnya​

Jawaban :

a. menjaga tradisi jawa

Penjelasan :

maaf kalo salah :


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.