( 7 sentences only), Ibigay ang iyong sariling opinyon sa pahayag na ito . , Gumamit ng mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa iyong pagsagot. Ano ang iyong opinyon:, Ang mabuhay sa daigdig ay batbat ng pakikipagsapalaran. Bawat pangyayaring naganap ay may kakambal: tagumpay sa kabiguan; halakhak sa luha; luwalhati sa pagtitiis; ginhawa sa pagpapagod, at marami pang iba. Ang lahat ng yan ay bahagi ng pagiging nilalang. Sapagkat batas ng kalikasan sa daigdig na kung may araw ay may gabi, kung may lupa ay may langit, kung may dagat ay may bundok at kapatagan.

25 sec read


( 7 sentences only)


Ibigay ang iyong sariling opinyon sa pahayag na ito .

Gumamit ng mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa iyong pagsagot. Ano ang iyong opinyon:

Ang mabuhay sa daigdig ay batbat ng pakikipagsapalaran. Bawat pangyayaring naganap ay may kakambal: tagumpay sa kabiguan; halakhak sa luha; luwalhati sa pagtitiis; ginhawa sa pagpapagod, at marami pang iba. Ang lahat ng yan ay bahagi ng pagiging nilalang. Sapagkat batas ng kalikasan sa daigdig na kung may araw ay may gabi, kung may lupa ay may langit, kung may dagat ay may bundok at kapatagan.​

Answer:

ito lng po alam ko

Ako ay sumasangayon sa pahayag, dahil ang buhay ay hindi palaging masaya, itoy may kaakibat na hirap at pagdurusa


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.