7. mall – Galaxy – shopping – is, ……………………………………………………, 8. in – beach – is – Kenjeran – Surabaya, ……………………………………………………, 9. high – of – Monument – is – heores , ……………………………………………………, 10. long – Suramadu – is – bridge , ……………………………………………………,

12 sec read


7. mall – Galaxy – shopping – is


……………………………………………………

8. in – beach – is – Kenjeran – Surabaya
……………………………………………………

9. high – of – Monument – is – heores
……………………………………………………

10. long – Suramadu – is – bridge
……………………………………………………

Jawaban:

7. Galaxy is shopping mall

8. Kenjeran beach is in Surabaya

9. Monument of heroes is high

10. Suramadu bridge is long

semoga membantu, maaf kalau salah


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.