7. Genea Sinta bingung penggalihe?

15 sec read


7. Genea Sinta bingung penggalihe?​

Jawaban:

*Miyose Putra Ratu*

1

1

usti,napa niki garising kuwaospanjenengan? Sampuntitiwancinipunkulalengserkeprabon.Puloh Gusti, sintenlehingkang badhe nglajengakenngasta punjeringnagarimenawidinten samangke kula dereng dipunparengakengadhah putra?Dhuh Gusti ingkang akarya jagad,menawi keparengkulanyuwundhateng panjenengan,nenggih putra ingkang saged nglajengakentanggel jawab kula,ngasta punjeringKosala. Namungpanjenengan Gustiingkangwenangngabulakendongakula.Namung panjenengan, Gusti.”Akir-akir iki Sang Prabu Dasaratagumane jumenengdhewekan tanpa kanca.Srengenge wis mehangslup, kembang sedhap malam sing manekawernawiwitdha merkok. Masiawanginekembang-kembangtaman wiwit semrebel, tapekaogaknggawekpenggalihesang prabudadiayem.

maaf kalok salah


5e853f4ace40440bf4deb0d149a3d4b4

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.