5. Barang yang keberadaannya terbatas dan untuk memperolehnya perlu pengorbanan merupakan kebutuhan …. a. Bebas, b. Berbayar , C. Ekonomis , d. Gratis

7 sec read


5. Barang yang keberadaannya terbatas dan untuk memperolehnya perlu pengorbanan merupakan kebutuhan …. a. Bebas


b. Berbayar
C. Ekonomis
d. Gratis​

Jawaban:

berbayar

penjelasan: pengorbanan nya berupa uang , uang yg di hasilkan dari kerja keras dg cara bekerja.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.