3. Sebutkan teori yang dikemukakan oleh: a. John Dalton b. Joseph John Thomsom c. Ernest Rutherford d. Niels Bohr e. Atom Modern (Mekanika Gelombang)

7 sec read


3. Sebutkan teori yang dikemukakan oleh: a. John Dalton b. Joseph John Thomsom c. Ernest Rutherford d. Niels Bohr e. Atom Modern (Mekanika Gelombang) ​

jawaban: a. John Dalton

Penjelasan:

semoga membantu

ig: li44.jpg


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.