2y-10<2 untuk y variabel Pada 0, 1,2,3,4... 9

5 sec read


2y-10<2 untuk y variabel Pada 0, 1,2,3,4… 9​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2y – 10 < 2

2y < 2 + 10

2y < 12

y < 12 / 2

y < 6

HP = {y < 6 pada variabel 0,1,2,3,4,5,...9}

HP = {0,1,2,3,4,5}


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.