2728 quis 2728, 56+67\xd724-60+(-20) = ,

2 sec read


✨ quis ✨

56+67×24-60+(-20) =


fae042b539c8d55cbc1510f606b0f869

Penjelasan dengan langkah-langkah:

= 56 + 67 × 24 – 60 + (-20)

= 56 + 1.608 – 60 – 20

= 1.664 – 60 – 20

= 1.584


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.