26. Bakit nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol? A. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi upang gantimpalaan ang serbisyo ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo B. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi upang gantimpalaan ang pangngulekta ng buwis ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo C. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi dahil walang ibang gantimpala ang serbisyo ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo D. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi upang gantimpalaan ang kanilang panggagamot ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. no haranggay ay nagging tagasingil ng buwis.

28 sec read


26. Bakit nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol? A. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi upang gantimpalaan ang serbisyo ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo B. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi upang gantimpalaan ang pangngulekta ng buwis ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo C. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi dahil walang ibang gantimpala ang serbisyo ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo D. Nabigyan ng encomienda ang ilang Espanyol dahil sa kahilingan ni Adelando Miguel Lopez de Legaspi upang gantimpalaan ang kanilang panggagamot ng kanyang kawal sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. no haranggay ay nagging tagasingil ng buwis.​

Answer:

Limang Bituin, Wala Nang Ningning


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.