-20 Point, -Kuiz,

2 sec read


-20 Point
-Kuiz

93 {}^{2}  + 6 5^{2} - 258   \times 75 {}^{2}

Answer !

 \tt \: 93 {}^{2} + 6 5^{2} - 258 \times 75 {}^{2} =

= ( 93 × 93 ) + 65² – 258 × 75²

= 8.649 + 65² – 258 × 75²

= 8.649 + ( 65 × 65 ) – 258 × 75²

= 8.649 + 4.225 – 258 × 75²

= 8.649 + 4.225 – 258 × ( 75 × 75 )

= 8.649 + 4.225 – 258 × 5.625

= 8.649 + 4.225 – 1.451.250

= 12.874 – 1.451.250

= 1.438.376


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.