2. Ang pag-unawa sa lahat ng antas at uri ng komunikasyon ay

8 sec read


2. Ang pag-unawa sa lahat ng antas at uri ng komunikasyon ay ​

Answer:

Ay pagpapahayag, paghahatid at pagbibigay o pagtanggap ng mensahe sa mabisang paraan, isang pakikipag- ugnayan sa pamamagitan ng mga hudyat ng wika

Explanation:

hope it helpsss


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.