19 Tayahin natin A Panuto: Hanapin sa kahon ang mga malware na inilalarawan sa bawat bilang, Isulat ong iyong sagot on patlang. VIRUS WORM ADWARE DIALERS KEYLOGGERS TROJAN HORSE ng 1. Napansin mong nabura ang mahahalagang files sa iyong computer. Anong uri malware ang gumawa nito? 2. May nakita kang isang application su internet. Dinounload mo ito sa pag-aakalang ito ay kapaki-pakinabang. Ngunit, pagkatapos mo itong ma-install ay napansin mong bumagal ang iyong computer. A kayang uri ng malware ang iyong na- dounload? Maaring ito ay 3. Habang ikaw ay gumagamit ng iyong computer at internet, may awtomatikong lumabas na advertisement sa iyong computer. Ito ay isang uri ng malware na tinatawag na 4. _ay softuxare na may kakayahang tumawag sn mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit na internet connection. 5. Ang ay nagtatala ng lahat ng mga pinipindot sa keyboard keystrokes at ipinapadala ito sa mga umaatake upang makuha ang password at personal na data ng biktima B. Panuto: Isulat ang I sa patlang kung tama ang pahayag at M kung mali.Salungguhitan din ang salitang nagpamali sa pangungusap kung ang iyong sagot ay M. 6. Panatilihing updated ang computer at software upang makaiwas sa mga malivare. -7. Buksan ang attachment galing sa isang email na hindi alam ang pinanggalingan. 8. I-scan ng regular ang iyong computer, 9. Iwasan ang pagbukas ng mga email na kahina-hinala. 10. Ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may vinis na ito. 8

51 sec read


19 Tayahin natin A Panuto: Hanapin sa kahon ang mga malware na inilalarawan sa bawat bilang, Isulat ong iyong sagot on patlang. VIRUS WORM ADWARE DIALERS KEYLOGGERS TROJAN HORSE ng 1. Napansin mong nabura ang mahahalagang files sa iyong computer. Anong uri malware ang gumawa nito? 2. May nakita kang isang application su internet. Dinounload mo ito sa pag-aakalang ito ay kapaki-pakinabang. Ngunit, pagkatapos mo itong ma-install ay napansin mong bumagal ang iyong computer. A kayang uri ng malware ang iyong na- dounload? Maaring ito ay 3. Habang ikaw ay gumagamit ng iyong computer at internet, may awtomatikong lumabas na advertisement sa iyong computer. Ito ay isang uri ng malware na tinatawag na 4. _ay softuxare na may kakayahang tumawag sn mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit na internet connection. 5. Ang ay nagtatala ng lahat ng mga pinipindot sa keyboard keystrokes at ipinapadala ito sa mga umaatake upang makuha ang password at personal na data ng biktima B. Panuto: Isulat ang I sa patlang kung tama ang pahayag at M kung mali.Salungguhitan din ang salitang nagpamali sa pangungusap kung ang iyong sagot ay M. 6. Panatilihing updated ang computer at software upang makaiwas sa mga malivare. -7. Buksan ang attachment galing sa isang email na hindi alam ang pinanggalingan. 8. I-scan ng regular ang iyong computer, 9. Iwasan ang pagbukas ng mga email na kahina-hinala. 10. Ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may vinis na ito. 8​

Answer:

 \sqrt?{?} 5 \times 6 -  \div 51 {50( \geqslant 62 \frac{81.9. = 89 \sqrt.6 \times  \geqslant e\%\pi {?}  \times \frac{?}{?} }{?} }^{?}

carry on learning


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.