17. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm. Luas bidang diagonal kubus tersebut adalah … A. 65 cm B. 14 cm C. 12V5 cm D. 492 cm

7 sec read


17. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm. Luas bidang diagonal kubus tersebut adalah … A. 65 cm B. 14 cm C. 12V5 cm D. 492 cm​

c69b10ba8a2a0b4db501df009d4e3b27

Penjelasan dengan langkah-langkah:

kubus.

sisi = 7cm

sisi miring = √(7²+7²)

= √(49+49)

= √98

= 7√2 cm

luas diagonal kuus =

7 × 7√2 =

492 cm

opsi D


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.