11601160116011601160116011601160116011601160116011601160116011601160116011601160116011601160

7 sec read


ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ​

41268d8439f4f35d0a6078995bebe067

Jawaban:

A.) harga pembelian 7 ekor sapi 4.700.00 dn harga seekor sapi adalah 4.700.000:7= 671.428,571

B.) harga penjualan 7 ekor sapi 4.950.000 dan harga seekor 4.950.000:7= 707.142,857

C) (4.700.000+700.000+100.000)-4.950.000=5.500.000-4.950.000= 550.000

Rugi karena kerugian ny sebesar 550.000

Penjelasan dengan langkah-langkah:

semoga bermanfaat


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.