1. what from of energy is produced by turning and moving objects?, A. Sound energy , B. Mechanical energy , C. Light energy, D. Chemical energy, 2. Which from of energy travels through empty space and radiates in all derections?, A. Sound energy, B. Mechanical energy, C. Light energy, D. Chemical energy, pa sagot po brainlies ko nag answer., pero yung may brainlies sa answer nyo.

14 sec read


1. what from of energy is produced by turning and moving objects?


A. Sound energy
B. Mechanical energy
C. Light energy
D. Chemical energy

2. Which from of energy travels through empty space and radiates in all derections?

A. Sound energy
B. Mechanical energy
C. Light energy
D. Chemical energy

pa sagot po brainlies ko nag answer., pero yung may brainlies sa answer nyo.​

Answer:

1.B
2.C

Explanation:

di ko ma explain pero napag aralan ko yan


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.