, , 1. Tungkol saan ang binasa mong kuwento? , 2. Kung ikaw ang magbibigay ng pamagat, anong pamagat ang akma sa iyong binasang kuwento? , 3. Naibigan mo ba ang iyong binasa? Bakit? , 4. Paano mo bubuoin ang iyong tanong kung ang gusto mong tukuyin ay ang katangian ng tauhan sa kuwento? , 5. Paano mo bubuoin ang iyong tanong kung ang gusto mong tukuyin ay ang mga tauhan sa kuwento?, NASA PIC ANG KUWENTO, PAG NONESENSE AUTO REPORT

25 sec read


QUEST ION


1. Tungkol saan ang binasa mong kuwento?
2. Kung ikaw ang magbibigay ng pamagat, anong pamagat ang akma sa iyong binasang kuwento?
3. Naibigan mo ba ang iyong binasa? Bakit?
4. Paano mo bubuoin ang iyong tanong kung ang gusto mong tukuyin ay ang katangian ng tauhan sa kuwento?
5. Paano mo bubuoin ang iyong tanong kung ang gusto mong tukuyin ay ang mga tauhan sa kuwento?

BRAINLY \: KO \: PAG \: MAY \: \\  \ NAKASAGOT

NASA PIC ANG KUWENTO
PAG NONESENSE AUTO REPORT​

05d281c85d0e91d83e25fe8a110895d1

Answer:

1.Ang pangarap ni pedro

2.Ang aking pangarap

3.Opo dahil katulad kodin si pedro na may pangarap na balang araw ay matutupad kodin

4.Bubuoin ko ang tanong sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pananong na ano

5.Bubuoin ko ang tanong sa pamamagitan ng paggamit ng salktang pananong na siya


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.