1. tro ay isang pahayag na ginagamitan, ng mga matalinghaga o di-karaniwang salita upang sam, kaakit-akit ang pagpapahayag., 2. Dito maaaring makibahagi ang mga miyembro sa pagpopost ng komento o mensahe., 3. Ito ay isang uri ng sanaysay na naglalahad ng mga makatotohanang pangyayari batay sa karanasan, pagmamasid, pag-, aaral, pananaliksik o pakikipanayam at isinusulat sa isang kawili-wiling pamamaraan., “4. Dito ay maaaring mag-upload at magshare ng ibat ibang anyo ng media tulad ng video”, -5. Ito ay isang uri ng sanaysay na binibigkas sa harap ng publiko. Ito ay ang pagpapahayag ng kaisipan o opinyon tungkol sa, isang paksa na maaaring mula sa pananaliksik, pagbabasa, pakikipanayam, pagmamasid, at mga karanasan, 6. ito ay isang anyo ng maikling, kuwento at ang sitwasyon ay may mga nasasangkot na tauhan ngunit walang aksiyong, umuunlad, gahol sa banghay at pawang mga paglalarawan lamang, 7.Ito ay maihahalintulad sa isang pansariling journal o talaarawang ibinabahagi sa buong mundo, 8. Isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na, pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng, katunggali sa kabila., 9. Dito makakapagpost ng maikling update., 10. Dito ay maaaring makipag-ugnayan sa mga taong miyembro rin ng nasabing social network, 11. Ito ay isang mapanuring pagpapakahulugan hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayari upang magbigay, kaalaman, makapagpaniwala, o makalibang sa mga mambabasa.

49 sec read


1. tro ay isang pahayag na ginagamitan


ng mga matalinghaga o di-karaniwang salita upang sam
kaakit-akit ang pagpapahayag.
2. Dito maaaring makibahagi ang mga miyembro sa pagpopost ng komento o mensahe.
3. Ito ay isang uri ng sanaysay na naglalahad ng mga makatotohanang pangyayari batay sa karanasan, pagmamasid, pag-
aaral, pananaliksik o pakikipanayam at isinusulat sa isang kawili-wiling pamamaraan.
4. Dito ay maaaring mag-upload at magshare ng ibat ibang anyo ng media tulad ng video
-5. Ito ay isang uri ng sanaysay na binibigkas sa harap ng publiko. Ito ay ang pagpapahayag ng kaisipan o opinyon tungkol sa
isang paksa na maaaring mula sa pananaliksik, pagbabasa, pakikipanayam, pagmamasid, at mga karanasan
6. ito ay isang anyo ng maikling
kuwento at ang sitwasyon ay may mga nasasangkot na tauhan ngunit walang aksiyong
umuunlad, gahol sa banghay at pawang mga paglalarawan lamang
7.Ito ay maihahalintulad sa isang pansariling journal o talaarawang ibinabahagi sa buong mundo
8. Isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na
pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng
katunggali sa kabila.
9. Dito makakapagpost ng maikling update.
10. Dito ay maaaring makipag-ugnayan sa mga taong miyembro rin ng nasabing social network
11. Ito ay isang mapanuring pagpapakahulugan hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayari upang magbigay
kaalaman, makapagpaniwala, o makalibang sa mga mambabasa.

Answer:

1.a

2.

3.

4.d

5.c

6.a

7.

8.d

9.c

10.d

11.d


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.