1. Tentukan nilai dari bilangan bilangan berikut,

7 sec read


1. Tentukan nilai dari bilangan bilangan berikut


130fb3bcb290e1d98a9974d2b994db41

Jawaban:

Nomor 1

a. 121

b. 169

c. 196

d. 256

e. 324

f. 400

g. 576

h. 625

i. 1.024

j. 1.296

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Nomor 2

a. 15

b. 20

c. 22

d. 24

e. 26

f. 30

g. 21

h. 25

i. 23

j. 29


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.