1. Q What are you doing? Am – cucumber – 1 – picking A Answer O 2 Q What is her brother doing? the-he-rabbit – feeding – is Answer Q What is the man doing? is – grapes – selling – he Answer: Q What is Arif doing? spinach -is – he – cutting A 2022 Answer 5. Q What is Mrs. Rully doing? peeling – she-is – durians Answer Q What are you doing? am – planting – 1 – chili A Answer 7. Q What is he doing? is – he – making – soup Answer 8. Q What is she doing? : is-she-cooking A Answer 9. Q What is your mother doing? A : is-she-banana – buying Answer 10. O What are they doing? are-they-cutting-the grass A Answer

49 sec read


1. Q What are you doing? Am – cucumber – 1 – picking A Answer O 2 Q What is her brother doing? the-he-rabbit – feeding – is Answer Q What is the man doing? is – grapes – selling – he Answer: Q What is Arif doing? spinach -is – he – cutting A • Answer 5. Q What is Mrs. Rully doing? peeling – she-is – durians Answer Q What are you doing? am – planting – 1 – chili A Answer 7. Q What is he doing? is – he – making – soup Answer 8. Q What is she doing? : is-she-cooking A Answer 9. Q What is your mother doing? A : is-she-banana – buying Answer 10. O What are they doing? are-they-cutting-the grass A Answer​

Jawaban:

1. Q: What are you doing?

  A:  I am picking a cucumber.

2. Q: What is her brother doing?

   A: He is feeding the rabbit.

3. Q: What is the man doing?

   A: He is selling grapes.

4. Q: What is Arif doing?

   A: He is cutting a spinach.

5. Q: What is Mrs. Rully doing?

   A: She is peeling durians.

6. Q: What are you doing?

   A: I am planting a chilli.

7. Q: What is he doing?

   A: He is making soup.

8. Q: What is she doing?

   A: She is cooking.

9. Q: What is your mother doing?

   A: She is buying banana.

10. Q: What are they doing?

     A: They are cutting the grass.

^_^


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.