1. Paano ipinakita ni Jurgene Primavera na karapat-dapat siya sa karangalan bilang isa sa 201c Heroes of the Environment?201d 2. Bakit binibigyan ng pagpapahalga at pananagutan ang pinagkukunangyaman? Basahin at alamin ang kahalagahan ng likas-kayang pag-unlad. Ang Likas -kayang Pag-unlad Ang likas-kayang pag-unlad ay ang wastong pangangalaga sa kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Paano nga ba natin pangangalagaan ang likas na yaman ? Mapapangalagaan ang likas na yaman sa pamamagitan ng matalinong paggamit nito. Naririto ang ilang mga paraan ng pangangalaga sa likas na yaman. 1. Palitan ang mga punong pinuputol sa kagubatan 2. panatilihing malinis ang kapaligiran . 3. Mahigpit na na ipagbawal ang pakakaingin 4. Wastong paggaamit at pagtitipid ng tubig. 5. Pangalagaan ang anyong -tubig sa paligid 7 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________, Plsssss help po,

27 sec read


1. Paano ipinakita ni Jurgene Primavera na karapat-dapat siya sa karangalan bilang isa sa “ Heroes of the Environment?” 2. Bakit binibigyan ng pagpapahalga at pananagutan ang pinagkukunangyaman? Basahin at alamin ang kahalagahan ng likas-kayang pag-unlad. Ang Likas -kayang Pag-unlad Ang likas-kayang pag-unlad ay ang wastong pangangalaga sa kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Paano nga ba natin pangangalagaan ang likas na yaman ? Mapapangalagaan ang likas na yaman sa pamamagitan ng matalinong paggamit nito. Naririto ang ilang mga paraan ng pangangalaga sa likas na yaman. 1. Palitan ang mga punong pinuputol sa kagubatan 2. panatilihing malinis ang kapaligiran . 3. Mahigpit na na ipagbawal ang pakakaingin 4. Wastong paggaamit at pagtitipid ng tubig. 5. Pangalagaan ang anyong -tubig sa paligid 7 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________


Plsssss help po

Answer:

wait po ah

Explanation:

Carry on learning


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.